[AU-U23] warriors

Giới thiệu truyện:

Dystopia AU. Lại là họ ở một thế giới khác, lần này xa hơn và có liên quan đến chiến tranh các thứ vì ừm đang chán với chuyện bình bình đạm đạm chút... Nên muốn viết máu lửa máu me các thứ cho vui. ~ Tổng hợp các couple nhé hì hì. Hiện tại thì có Đại Đức, Dũng Chinh, Dũng Trọng, Thanh Phượng./ a lil bit 0614, 0414, 2013

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: