Avatar: The Last Airbender

Giới thiệu truyện:

Đây là ngoại truyện do mình tự nghĩ ra, nói về sự chế ngự các sức mạnh nguyên tố của Thế Thần Aang và không ít bất ngờ. No hint in this story.

Danh sách chương: