ba tháng hè • 谈

Giới thiệu truyện:

tác giả : thu đàm thể loại : hiện đại, nông thôn, trẻ con, sủng (trung) văn, lowercase số chương dự định : 10 chương + 1PN tình trạng : vẫn còn couple : yeonkai (thôi nghiên tuấn×huệ ninh khải) cameo : đại hùng, lưu tiểu đào... -văn phong và tình tiết còn nhiều thiếu sót, đàm sẽ cố gắng cải thiện -nguồn tên hán việt : wikipedia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: