Bá Vương Biệt Cơ - suy nghĩ của tôi

Giới thiệu truyện:

Bộ phim Bá Vương Biệt Cơ năm 1993 là một tuyệt phẩm Trung Hoa có liên quan đến Hí kịch. Đây không phải là quảng bá trá hình, nội dung của truyện là do tôi kể lại theo cách nhìn của mình.

Danh sách chương: