Bách Biến Cầu Thần

Đăng bởi: mephim

Cập nhật: 05-09-2014

Tag:#bóng#bóngđá#túccầu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hắn ném rổ phong cách Thiên Biến Vạn Hóa, hắn bên trên cái giỏ động tác nhiều màu nhiều sắc, hắn ném rổ tất cả biến hóa, hắn tiết tấu bách biến đặc sắc! Hắn tựu là bị thế giới vinh dự "Bách Biến Cầu Thần" Hoa Kiều ngôi sao cầu thủ —— Thạch Lương! Một cái hàng nhập lậu Trạng Nguyên nghịch tập chi lộ! Một cái Siêu cấp trạch nam phát triển câu chuyện! Một đoạn kinh điển Truyền Kỳ bóng rổ kinh nghiệm! Mà cho hắn phần này Truyền Kỳ, chỉ là một cái gọi là "Cầu Thần" bóng rổ hệ thống.

Danh sách chương: