BAD GIRL - GOOD GIRL

Giới thiệu truyện:

Tôi là badgirl của St. Francis High School. Tôi xinh đẹp, tôi nổi tiếng, tôi giỏi đánh nhau, tôi tomboy, và tôi hư hỏng. Tôi là cô gái duy nhất đáng được tôn thờ ở cái trường này, không phải đám queen bee giả tạo kia. Tôi hư và tôi dám thể hiện nó Graphic by A.D - Manaki

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: