Badlands team notice board (Bảng thông báo Team)

Giới thiệu truyện:

Tất Tần Tật mọi thông báo về Badlands Team ở đây. Bạn nào là Members của Team thì vào xem nhé!! Bảng Thông Báo được viết bởi Boss và Thư Ký🌹

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: