* BẠN HỌC, CHÀO EM * <kookrose ver>

Giới thiệu truyện:

-Truyện gốc: Bạn học, chào em -Tác giả: Tát Không Không -Chuyển ver + Nhân vật: Jeon Jungkook Park Chaeyoung La Lisa Kim Yugeom + Thể loại : Học đường, oan gia, có chút H, HE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: