BẠN TÔI LÀ THẦN CHẾT

Đăng bởi: LuanBii

Cập nhật: 01-07-2018

Tag:#novel


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một lúc nào đó bạn sẽ được gặp " THẦN CHẾT" . Bạn không cần tìm đến, "THẦN CHẾT" sẽ tìm đến bạn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: