BẠN TRAI MA CÀ RỒNG

Giới thiệu truyện:

theo motip cực đỗi bình thường về ma cà rồng. Cô_Vưu Nhiên chỉ là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.Bị bạn trai đá, quá đau đớn mà tìm đến rượu giải sầu. Chỉ vì muốn để cho bạn trai cũ biết, người theo đuổi cô tốt hơn hắn nhiều mà kết giao cùng người xa lạ làm bạn trai. Sau đó? còn có sau đó nữa à??=.= Để sau nghĩ tiếp thui ><

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: