[Băng Cửu Đồng Nhân] Ngày trước

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Tác giả: Tức Mặc Lâm Uyên CP: Băng Ca x Cửu Muội (chính) (Lạc Băng Hà x Thẩm Cửu) Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa (phụ) Credit cover: Zukizaki

Danh sách chương: