||BANGTWCE||- Đoản Ngọt ( Ver)

Giới thiệu truyện:

Tập hợp các câu truyện ngắn mà mình đã đọc qua và thấy hay nên muốn chuyển ver , mn thích couple nào thì ib hoặc viết lên bảng tin của mình nhá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: