{ BANGXID} [ EDIT ] Tôi chính là hậu duệ của em. { Tạm DROP }

Giới thiệu truyện:

truyện này do chính tay Nơ viết nha các cậu. Nguyên nhân là : trong lúc tắm đột nhiên có ý tưởng nên Nơ viết thoi kkk. Cậu nào k thik Bangxid thì click ra ngoài nha Ủng hộ Nơ nha!!!.🎀 🌻 Thank, 🍺

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: