Bảo bối băng giá , tôi sẽ khiến em yêu tôi

Giới thiệu truyện:

Đây sẽ tiếp tục phần cũ của mình nhưng sẽ nói về mối tình của nó sau nó được đưa sang Italy . Mong các bạn ủng hộ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: