Bao Dưỡng • tg ver

Đăng bởi: --weird--

Cập nhật: 13-09-2018

Tag:#cv#kth#myg#taegi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên. Số chương: 24. Mô tả: Hiện đại, ngụy bao dưỡng, stun công - bình tĩnh lý trí thụ. ----- Link wp tác giả: https://hoacuchonghong.wordpress.com/2018/03/07/bao-duong-tinh-thuy-bien/ Link edit + beta: http://truyenfull.vn/bao-duong/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: