bartender

Giới thiệu truyện:

"Quý khách nhìn có vẻ rất nhiều tâm sự trong lòng, có thể làm một ly Cabernet Sauvignon đỏ này và tâm tình với một chàng bồi bàn như tôi?"

Danh sách chương: