Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Sảng văn, nữ cường, xuyên không, cung đình hầu tước, sủng sạch, nhẹ nhàng, HE Couple: Hoa Tịch Uyển ❤ Yến Tấn Khâu Độ dài: 108 chương Văn án: Mọi người trong kinh thành đều cho rằng, hoàng thượng ban hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An hầu chẳng khác nào mang một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân trâu. Đương nhiên Hiển quận vương là đóa hoa tươi, còn trưởng nữ Nghĩa An hầu chính là phân trâu rồi. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, sự thật thế nào không ai ngờ đến. ================== Edit: Snowdrop aka Hoa Tuyết Nguồn: http://www.jjwxc.net Please visit https://hoatuyethouse.wordpress.com/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: