Bất Tử Hội | Tuyển Mem

Giới thiệu truyện:

Bạn đang cô đơn không chốn nương thân trên Wattpad? Bạn có đam mê, tài năng về design, write, review,...hãy đến với Bất Tử Hội, nơi sẽ cho bạn sự bất diệt, nơi những con người không bao giờ muốn lớn lên. Bất Tử không cần thuốc trường sinh, Bất Tử cần năng lượng đam mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ. COME WITH US, YOUTH!!!

Danh sách chương: