Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc- Ân Tầm

Đăng bởi: hanbin219

Cập nhật: 09-10-2015

Tag:#bíẩn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên tác phẩm: Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc (七年顾初如北) *Tác giả: Ân Tầm *Tình trạng: Đang sáng tác *Dịch giả: Tô Ngọc Hà Nhân vật: Lục Bắc Thần (Lục Bắc Thâm?), Cố Sơ, Cố Tư, La Trì, Kiều Vân Tiêu, Tiêu Tiếu Tiếu, Lâm Gia Duyệt, Lăng Song, Ngư Khương (Sera), Chloe, Ngữ Cảnh, Phan An, Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vỹ, Lục Đông Thâm, Lục Nam Thâm... Đời trước: Lục Chấn Dương, Tần Tô, Cố Trạch Phong, Sầm Nghệ, Sầm Vân, Tỉnh Tuệ, Kiều Trí Viễn, Tưởng Lăng... (Lục Môn, Viễn Thăng, Kiều Viễn)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: