(Ben Drowned x reader) Tôi Yêu Em!cô Gái Có Số Phận Như Tôi

Giới thiệu truyện:

xoay quay cô gái y/n có số phận giống như Ben, cô không hề bt yêu là j nhưng khi gặp Ben thì mọi chuyện lại thay đổi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: