Bệnh kiều nam nhị ,ngươi đứng lại -Lục Hiên

Giới thiệu truyện:

Đời trước nàng ái một cái miệng lưỡi trơn tru nam nhân Mà cái kia ôn tồn lễ độ nam thứ hai là vẫn luôn đều ở nàng bên người Sau lại nàng bị cái kia nàng ái nam nhân cùng tiểu tam cùng nhau hại chết Nàng mới phát hiện từ đầu tới đuôi, nàng mới là cái kia tiểu tam...... Lại sau lại, nàng biến thành một cái A Phiêu Nàng phát hiện cái kia ôn tồn lễ độ nam nhị cùng chính mình trong tưởng tượng...... Một! Điểm! Nhi! Đều! Không! Một! Dạng! Uy uy, vì cái gì muốn đem nàng quan tài đào ra bắt đi nàng thi thể a...... Uy uy, vì cái gì ngươi có thể vẫn luôn cùng một cái người chết đãi ở bên nhau a...... Uy uy, vì cái gì muốn đem nàng tác thành tượng sáp a...... "-- không cần bái rớt ta quần áo a a a!" Nàng như vậy hô to, sau đó trọng sinh......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: