[BH- Đồng Nhân] Lạc Hậu Chân Ái

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân về Ngụy Anh Lạc và Phú Sát hoàng hậu trong bộ phim "Diên Hi công lược". Truyện bắt đầu từ lúc Ngụy Anh Lạc được chuyển đến làm nô tì thân cận cho hoàng hậu ở Trường Xuân cung sau đó nảy sinh tình cảm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: