[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Thanh Vũ - 清羽 Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: HOÀN Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ Đây là bộ truyện Bách Hợp, nhân vật Bách Lý Dực trong truyện được mình thay đổi xưng hô là 'Hắn' nhưng hắn là nữ nhé mọi người.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: