[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.

Đăng bởi: PmkJuly

Cập nhật: 25-02-2019

Tag:#bhtt#hd#ld#pmk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành! Đổi thành: Bạn cùng phòng là Tử Thần! Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Thể loại: BHTT, Hiện đại, linh dị ma quái, bắt ma, hài hước và vân vân mây mây... Tình trạng bản raw: 245c chính 3c phiên ngoại tổng 248c (Đã hoàn.!) Tình trạng edit: Tùy hứng. Edit: Mị. Không có thói quen đọc truyện trước edit sau, nếu sai sót sẽ được bổ sung sau. Bản QT chính thức được lấy từ bạn @Jinbalyol Đặt 1 tảng đá lên chân.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: