[BH][Tự Viết] Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Đăng bởi: Aiyashiju18

Cập nhật: 16-03-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại: bh, ngụy incest, vampire, xuyên không, futanari, cổ đại, mất quyền lực lịch sử, H, np, nữ phẫn nam, HE, sinh tử văn Vẫn là futanari...Điều quan trọng nhắc lại 3 lần!!! P/S: Lần đầu tiên mỗ viết cổ đại, có gì sai sót xin các hạ lượng thứ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: