[BH][Xuyên][Tự]Lạc Vào Mạt Thế

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Lạc Vào Mạt Thế Thể Loại: NữxNữ, Dị năng,Nữ cường,xuyên không,16+,Tận Thế Tóm tắt : Chị Thụ chết đi sống lại, nhờ hệ thống-chan mà chị thụ nhà ta xuyên đến một thế giới sắp bị ' Tuyệt Chủng'.....Sau đó chị thụ cùng chị công tay trong tay dắt nhau vượt qua mọi zombie ~ Tình trạng: Đang viết Số chương: Chưa Xác Định ( Não ta hoạt động tới đâu ta viết tới đó ) Mẹ Ghẻ Dễ Mến : Mie

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: