[BHTT] Ái Tình Trói Buộc

Giới thiệu truyện:

Nguyệt lưỡng hà hai bờ đối lập Ái tình si trói buộc muôn trùng Tâm như nước người không muốn hiểu Mộng si nhân tiên ái tiên thua. P/s: giấc mơ thứ hai, đều là oneshot nên không phải hố. Không phải hố. Không phải hố. Nhân vật: Nhã Đặc - Bố la tư, Giang Y

Danh sách chương: