[BHTT] [ĐN] [Xuyên Thư] [Hoàn] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Giới thiệu truyện:

- Hệ liệt : Phế vật đều muốn nghịch thiên Q.1 : Nơi tình yêu bắt đầu - Tác giả: Tịch Hàn (Zen_TuHan) - CP chính: Tiêu Nguyệt Vũ x Độc Cô Thiên Diệp - Lười miêu tả ~ Viết hết vào Văn án đấy ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: