[BHTT] [ĐN] [Viết] [Xuyên thư] Xuyên qua cùng phế vật nghịch thiên trọn đời hảo

Giới thiệu truyện:

- Xuyên qua cùng phế vật nghịch thiên trọn đời hảo. - Tác giả: Tịch Hàn (Zen_TuHan) - CP chính: Tiêu Nguyệt Vũ x Độc Cô Thiên Diệp - Lười miêu tả ~ Viết hết vào Văn án đấy ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: