[BHTT] - [DROP] - Sủng Ái Của Sát Thủ - Đông Vương Dịch Phù

Giới thiệu truyện:

Truyện tự viết. Tác giả: Đông Vương Dịch Phù - 爱的泪水 Tác phẩm: Sủng Ái Của Sát Thủ Thể loại: Bách hợp, 1x1, nữ nữ sinh tử, hiện đại, có H văn,... Lịch đăng: không có lịch đăng Couple chính: Lâm Tâm Dao x Hàn Thiên Thiên Couple phụ: Đổng Kỷ Yên x Tần Minh Sầm, Đổng Chu Cát x Hàn Tuyết Di...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: