(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!

Giới thiệu truyện:

"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không?" "Đi dạo phố? Phò mã, Mai tỷ tỷ của ngươi còn tại Cam Lãnh đâu, đi dạo phố ngươi cũng không gặp được nàng." Thể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, công chúa x phò mã, 1x1, HE. Nhân vật chính: Lưu Dục x Cố Cẩm Lan. Phối diễn: Mai Bạch Vũ, Cố Hoằng...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: