[BHTT - EDIT] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã (chương 91 trở đi)

Giới thiệu truyện:

Chương 1 - 90: https://my.w.tt/w8KgAzgAiX Nhân vật chính: Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt Thể loại: cung đấu, ngược nhẹ, HE, bách hợp, cường công, cường thụ,... Quyển thượng: Phu Nhân Tại Thượng Quyển hạ: Hoàng Hậu Tại Thượng

Danh sách chương: