[BHTT - EDIT] Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Sư Thuyết (Sư nói) - 师说 (Shī shuō) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Thể loại: Cung đình hầu tước - Ông trời tác hợp - Trời xui đất khiến - Gương vỡ lại lành => HE. Nhân vật chính: Thương Thanh Đại, Đỗ Nhược┃Phối hợp diễn: Trần Thủy Tô, Bạch Như Thường, Yến Vân Hoa, Thương Đông Nho, Yến Vân Thâm, Tề Mông, Tề Thanh, Tề Tương Nương, Lan Tiên, Hứa Nhược Mai┃ Words (QT): ~ 342233 Toàn văn hoàn: 11-01-2017 Văn chương tích phân: 50,064,936 Editor: Quân Lâm Uyên, ThanhPhong158 Nguồn QT: jjwxc.net + wtulip01 + arya1408 Editor đảm bảo vẫn giữ nguyên văn phong của tác giả trong bản QT.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: