[BHTT-EDIT] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠO

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hiểu Bạo Edit: Xiao Yun Số chương: 108 chương chính văn+ 1 chương phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, ngược, cảnh sát-hắc bang, kết HE, Nhân vật chính: Tư Hướng Nhan- Ông Lẫm Nhiên Nhân vật phụ: Chung Cẩn Lan-Chung Cẩn Du (mẹ con không chung huyết thống nhé) Thể loại: bách hợp, ngược luyến tình thâm, hắc bang, HE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: