[ BHTT |¡| Edit ] ▪ Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký - Bằng Y Úy Ngã

Giới thiệu truyện:

TRỌNG SINH CHI TIỂU DI DƯỠNG THÀNH KÝ Tác giả: Bằng Y Uý Ngã. Bản raw: 150 chương + phiên ngoại. Thể loại: Hiện Đại, bất luân chi luyến (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên x Tào Thanh Thiển........ Editor: L.Vu Không có văn án: Nhưng theo kinh nghiệm đọc Bách, những bộ không có văn án đa phần hay hơn so với những bộ khác, tin tui đi [🙄🙄🙄.........]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: