[BHTT][Edit] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Trùng sinh các chủ có bệnh (重生阁主有病) Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng (时微月上) Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Tình trạng bản raw: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền | Phối hợp diễn: Nhiễm Thanh Ảnh, Tô Nhược Quân, Tiêu Mộng Cẩm... Editor: Sayuri (Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trung-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: