[BHTT][Edit][Trường Thiên] 《 Kiếp Tử Hoàng 》

Giới thiệu truyện:

Tác Phẩm: 《[ Năm Tháng Phôi Phai ] - Kiếp Tử Hoàng. 》 Tên QT: Tử Hoàng Kiếp Tác Giả: Tỏa Tiền Tình * Xin vui lòng không thay đổi tên nhân vật thành thần tượng các nước* ================================== = Bách Hợp Tiểu Thuyết = Trường Thiên = Cổ Đại = Võ Hiệp = Chính Đạo x Ma Giáo = Không Nữ Phẫn Nam Trang = Ngược Tâm = Ngược Thân = Chung Tình = Kết Cuộc Viên Mãn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: