[BHTT] - [EDIT] - TÚNG NGÃ TRIÊU MỘ - TÔ LÂU LẠC.

Giới thiệu truyện:

Khi nàng phát hiện cuộc hôn nhân tốt đẹp mà nàng đang nỗ lực duy trì có nguy cơ bị rạn nứt, nàng nên lựa chọn như thế nào? Là chấm dứt, hay là chấp nhận? Khi nàng cảm thấy chính mình đối với tình nhân "hụt" của chồng nảy sinh ý tưởng không đơn thuần, nàng sẽ muốn tiếp tục đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Là tranh thủ, hay là trốn tránh?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: