[BHTT NP - TỰ VIẾT] Xuyên thời gặp được các nàng (Dạ Tinh du ngoạn kí)

Giới thiệu truyện:

Đây là tác phẩm tại hạ tự viết, không biết có hay hay không, nếu các hạ không thích xin hãy nhẹ tay ném đá thôi ! Bây giờ hãy tới với văn án của Thê nô công nhá~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: