[BHTT+NP] Vườn Trường Tình Duyên - Cao Lãng -

Đăng bởi: _langlang_

Cập nhật: 06-10-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đào Hướng Lâm đang cảm thấy buồn bực, cô có cái gì nổi bật? Có cái gì đẹp đẻ? Cớ gì đám nữ nhân này cứ bám vào không chịu buông tha cho cô đây? Lão thiên, mau cứu mạng ! ! ! WARNING: Vườn Trường Tình Duyên thuộc thể loại NP và Futanari. Không thích thỉnh lui ra, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Đa tạ.

Danh sách chương: