[BHTT] [Tự Viết] Ai là người em thương?

Giới thiệu truyện:

"Nói anh không nhớ cô ấy Là đang thương hại em sao? Em chẳng thể viện cớ được nữa Thì đành buông tay thôi!"

Danh sách chương: