[BHTT] - [Tự Viết] - Hậu Cung Bách Hợp Truyện.

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân của phim Diên Hy Công Lược. Nói về cặp đôi Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Hoàng Hậu. Mô tả truyện rất vắn tắt vì con author không nghĩ ra được gì, thôi nhào vô đọc rồi nói đi.

Danh sách chương: