[BHTT][Tự Viết] Thử Ngạn

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Thử Ngạn/此岸 Nhân vật chính: Chu Giai Hiểu x La Nguyệt Hi Thể loại: Bách hợp, cấm luyến, dưỡng thành, chiếm đoạt, tình hữu độc chung. Thử ngạn. ...là vùng đất u mê, hoan lạc, ngu si. Vì người, tôi chẳng nguyện làm tiên, nếu thử ngạn có người, đó chính là quê hương tôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: