[BHTT]-[Tự Viết] Trọng sinh nhầm thế giới, ta gặp nàng

Giới thiệu truyện:

Tác Phẩm : Trọng sinh nhầm thế giới, ta gặp nàng Tác Giả : Bán Tiêu Thể loại : Bhtt, tự viết, trọng sinh, xuyên không, 1x1, tu tiên Văn Án ~~ : Trọng sinh nhầm thế giới và hành trình chụy ấy tu tiên. Lưu ý : Truyện toàn tình tiết hư cmn cấu nên đừng tên nó. Bộ này mình cũng là lần đầu viết truyện sai sót gì mong mấy bạn thông cảm. Chất xám mình nó cũng không nhiều nhưng mình khá chắc một tuần có thể ra được 2-3 chương nếu không có gì ngoài ý muốn cám ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: