[BHTT][Xuyên không][ĐN] Xuyên vào băng hỏa ma trù thay đổi mọi thứ.

Giới thiệu truyện:

Đây là lần đầu mình viết chuyện có chỗ nào sai mong các bạn góp ý và thông cảm cho. Thể loại: Bách hợp, np, xuyên không, tự viết, đồng nhân. LƯU Ý: ĐÂY LÀ BÁCH HỢP. KHÔNG THÍCH CHỚ ĐỌC. [Văn án] Tử Huyết là 1 người bình thường như bao người bình thường khác. Một hôm đang đi học về, cô bị xe tông và thế là cô đã xuyên không bình thường như bao bô truyện cô đã đọc. Nhưng cuộc đời Tiểu Huyết từ đây về sau có bình thường nữa không ??? Nhân vật chính: Tử Huyết x Lạc Nhu, Long Linh, Phụng Nữ, Tuyết Tịnh. Phụ: Niệm Băng x Yến Phong

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: