Bỉ Ngạn Châu Sa

Đăng bởi: DPPhuongdinh

Cập nhật: 11-11-2018

Tag:#codai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bỉ Ngạn Châu Sa. "Hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm. Thấy lá, chẳng thấy hoa, thấy hoa lại chẳng thấy lá." "Ta là hoa Bỉ Ngạn, chàng là lá Châu Sa."

Danh sách chương: