Bích Huyết Đại Minh full

Đăng bởi: chien92

Cập nhật: 25-09-2011


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu : Sùng Trinh, một cái chăm lo việc nước quân chủ, vì sao dùng tự sát đến chấm dứt 277 năm Đại Minh hoàng triều? Là không mặt mũi nào đối mặt tốt giang sơn mất đi? Hay là cùng đường lựa chọn? Nếu như Sùng Trinh thắt cổ không có chết đi, Đại Minh lại đem đi tới đâu? Tại Kim Dung dưới ngòi bút Bích Huyết Đại Minh chính giữa, hiện đại linh hồn Trương Dương xuyên việt thành Sùng Trinh theo mà thay đổi lịch sử chuyện xưa. Dùng ngòi bút làm vũ khí, đao quang kiếm ảnh, mà lại xem Sùng Trinh như thế nào trọng chưởng Đại Minh.

Danh sách chương: