Bloodless X Reader ( Blue Light For Your Dark Sky)

Đăng bởi: -_Bloodless_-

Cập nhật: 02-09-2018

Tag:#reader


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện mang tính chất đảo ngược giới tính COC, có lúc hơi tục, bậy bạ Cũng là giới thiệu về COC của mị luôn, trong này hơi khác xíu

Danh sách chương: