Bloody Classroom.

Đăng bởi: YunataKimiko

Cập nhật: 11-03-2019

Tag:#tuyển


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lớp học đẫm máu, Một lớp học phân chia giai cấp... Lớp học đẫm máu, Một lớp học không có chút tình người... Lớp học đẫm máu, Một lớp học với những tệ nạn thảm hại... Lớp học đẫm máu, câu chuyện ấy vẫn còn tiếp diễn mãi...

Danh sách chương: