BobHwan | Stay With You

Giới thiệu truyện:

Title : Stay With You Author : k Pairing : Bobby × JinHwan Rating : K Category : RealLife. Status : Complete NOTE : - Fic hoàn toàn dựa trên chính trí tưởng tượng của tác giả. Summary : Bobby đã tìm được câu trả lời cho Jinhwan sau 10 năm khi anh chẳng còn thể ở bên cậu ấy...

Danh sách chương: