Bóng ma bí ẩn

Đăng bởi: Tuyenminhon

Cập nhật: 14-06-2018

Tag:#họcđường#kinhdi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Thật ra cái bìa truyện vs tên truyện chả liên quan tới truyện đâu . - Cái bìa do ta thấy dthw nên để còn cái tên truyện do ta bí nên viết bừa thôi >< - Do ta hay đọc truyện Conan nên có nhiều chi tiết hơi giống nên đừng ném gạch nha ta đủ gạch xây nhà r.... - Hảo vô truyện thôi

Danh sách chương: